سرگرمی نمکی

Funny Entertainment
گزارش بازی ایران-آرژانتین


به نام خدا توی دروازه ه ه ه ه ه ه ه گل گل گل گل !


 

من جای کارلوس کی روش بودم، شب قبل بازی با آرژانتین چراغا رو خاموش میکردم، میگفتم هرکی میخواد بره، بره


 
دریافت کد صفحات بلاگفا
12345678910

کد تغییر شکل موس وبلاگ